(TG. 42 2/3 EU) BerkemannMarion - Zoccoli Donna, Nero (Schwarz (V8t)